Satyam Bruyat Priyam Bruyat Na Bruyat Satyampriyam. Archives - Panchjanya

Satyam Bruyat Priyam Bruyat Na Bruyat Satyampriyam.